Business Process Management

Usluge koje pružamo u okviru Business Process Management-a namenje su malim i srednjim kompanijama kojima je periodično potrebna podrška znanja i ekspertize iskusnih menadžera, u delu operativnog i/ili business process menagementa.

Benefiti koje ostvarujete angažovanjem V5 Business Process Management-a

  • Targetiramo prednosti i nedostatake postojećih procesnih aktivnosti, analiziramo i definišemo nove pravce poslovanja u saradnji sa vama
  • Alatom preventivna dijagnostika poslovnih procesa napravićemo ciljane mere za jačanje ili zaštitu tržišne pozicije 
  • Identifikacija polja delovanja svakog sektora, transformacija sektora i sistematizacija radnih mesta
  • Vođenje operativnog management-a